Atle Eggan

Atle Eggan

Lisens nr.: 5625
Antall seire: 586
Antall starter: 7 777
Totalt inntjent: kr 22 374 724
Tlf.nr.: 91372355(M)
Lisens: Proff trener A, trene og kjøre

e-post: aeggan@online.no