Atle Eggan

Atle Eggan

Lisens nr.: 5625
Antall seire: 574
Antall starter: 7 662
Totalt inntjent: kr 21 831 691
Tlf.nr.: 91372355(M)
Lisens: Proff trener A, trene og kjøre

e-post: aeggan@online.no