Atle Solhus

Atle Solhus

Lisens nr.: 5148
Antall seire: 1 586
Antall starter: 13 360
Totalt inntjent: kr 46 762 114
Tlf.nr.: 90564274(M)
Lisens: Proff trener A, trene og kjøre