Atle Solhus

Atle Solhus

Lisens nr.: 5148
Antall seire: 1 592
Antall starter: 13 404
Totalt inntjent: kr 46 989 114
Tlf.nr.: 90564274(M)
Lisens: Proff trener A, trene og kjøre