Atle Solhus

Atle Solhus

Lisens nr.: 5148
Antall seire: 1 584
Antall starter: 13 323
Totalt inntjent: kr 46 629 614
Tlf.nr.: 90564274(M)
Lisens: Proff trener A, trene og kjøre