Dag S. Nilsen

Dag S. Nilsen

Lisens nr.: 125
Antall seire: 330
Antall starter: 4 977
Totalt inntjent: kr 8 158 166
Tlf.nr.: 41328488(M)
Lisens: Proff trener A, trene og kjøre