Dag S. Nilsen

Dag S. Nilsen

Lisens nr.: 125
Antall seire: 326
Antall starter: 4 954
Totalt inntjent: kr 8 051 666
Tlf.nr.: 41328488(M)
Lisens: Proff trener A, trene og kjøre