Jomar Blekkan

Jomar Blekkan

Lisens nr.: 98
Antall seire: 4 478
Antall starter: 27 591
Totalt inntjent: kr 151 684 868
Tlf.nr.: 92038208(M)
Lisens: Proff trener A, trene og kjøre
Sponsor
Sponsor: http://www.eiendomsmegler1.no