Jomar Blekkan

Jomar Blekkan

Lisens nr.: 98
Antall seire: 4 423
Antall starter: 27 269
Totalt inntjent: kr 149 276 919
Tlf.nr.: 92038208(M)
Lisens: Proff trener A, trene og kjøre
Sponsor
Sponsor: http://www.eiendomsmegler1.no