Karl Ove Nordtømme

Karl Ove Nordtømme

Lisens nr.: 4215
Antall seire: 67
Antall starter: 1 463
Totalt inntjent: kr 3 097 971
Tlf.nr.: 91760906(M)
Lisens: Amatør, trene og kjøre

Tlf: 416 13 793