Magne Olsen

Magne Olsen

Lisens nr.: 123
Antall seire: 589
Antall starter: 8 816
Totalt inntjent: kr 17 488 358
Tlf.nr.: 90165178(M)
Lisens: Proff trener A, trene og kjøre