Magne Olsen

Magne Olsen

Lisens nr.: 123
Antall seire: 611
Antall starter: 9 030
Totalt inntjent: kr 18 453 804
Tlf.nr.: 90165178(M)
Lisens: Proff trener A, trene og kjøre