Magne Olsen

Magne Olsen

Lisens nr.: 123
Antall seire: 589
Antall starter: 8 830
Totalt inntjent: kr 17 517 858
Tlf.nr.: 90165178(M)
Lisens: Proff trener A, trene og kjøre