Odd Arne Kjøsnes

Odd Arne Kjøsnes

Lisens nr.: 28425
Antall seire: 289
Antall starter: 3 948
Totalt inntjent: kr 11 591 225
Tlf.nr.: 90579913(M)
Lisens: Proff trener A, trene og kjøre

Tlf: 905 79 913

Sponsor
Sponsor: http://www.selbuhus.no