Oversikt over treningslister

Skrevet av Robert Jakobsen

Oversikt over hester på treningsliste hos trenere tilknyttet Leangen Travbane pr 1. desember kl. 09:00.
NB! Endringer i treningslisten etter uttrekkstidspunktet er ikke registrert. Trener skal fortløpende
melde inn endringer slik at disse er registrert i Sportssystemet.