Husse's serie for stallansatte

Skrevet av André Ringelien
Artikkelbilde
Rune Arild Hansen og Husse er stolt sponsor for serien for stallansatte.

Husse's serie for stallansatte er en serie for kusker som har norsk stallansatt lisens. Serien pågår fra januar til desember. Løpene er også åpne for kusker med rekruttlisens, men disse teller ikke i sammendraget og får derfor heller ikke delta i finaleløpene.

Husse's serie for stallansatte er en serie for kusker som har norsk stallansatt lisens. Serien pågår fra januar til desember. I løpene får kuskene poeng etter følgende skala: 200-120-80-65-50-30-0. Det trekkes 10 poeng pr. hundrelapp som kusken pådrar seg i bøter. Utelukkelse gir minus 200 poeng. De tolv kuskene med lisens som stallansatt som har samlet flest poeng gjennom året får kjøre finaleløpene i desember. Ved lik poengsum om den siste finaleplassen gjelder lavest plass siffer. Dersom dette også er likt gjelder loddtrekning. 

Husse's serie for stallansatte 2023  
         
         
Kjørte løp: 14/3 - 28/3 - 11/4 - 25/4 - 10/5 - 16/5 - 6/6 - 27/6 - 4/7 - 8/8 - 5/9
         
         
         
Poengsum: Kjørte løp: Etternavn: Fornavn:  
840 9 Steine Bjørn  
635 8 Rasmussen Mats-André  
585 9 Rishovd Sebastian  
455 10 Larsen Patrick  
450 4 Olsen Ole Henrik F.  
310 3 Salte Tord R.  
295 8 Aadland Marcus Totland  
290 9 Kjenner Christina  
280 2 Wassberg Andreas  
250 5 Hansen Liv Marie  
145 7 Smedtorp Jarle André  
130 2 Alme Lise Haugen  
130 2 Hansen Joakim  
80 8 Karlsen Ole Fredrik  
50 1 Einang Hanne  
10 2 Kihle Henrik  
0 3 Andreassen Benjamin Strand  
0 1 Høvik Oline  
0 1 Mjøen Mari Pallin  
0 1 Weberg Anneli  
0 1 Bersvendsen Martine  
0 1 Marøy Elise  
         
         
         
         
         
         
Poengsum: 1: 200 - 2: 120 - 3: 80 - 4: 65 - 5: 50 - 6: 30  
Minus: Trekkes 10 poeng pr hundrelapp i bot.  
 
   

 

Finalen kjøres i desember og det er to løp. Her trekkes kuskene etter starterklæring. De seks hestene med flest startpoeng er A hester og de seks hestene med minst startpoeng er B hester. I finaleløpene nullstilles alle kuskene. Det utdeles poeng etter følgende skala i finaleløpene: 200-145-100-75-50-30 og deretter 10 poeng til øvrige premierte. Det trekkes 10 poeng pr. hundrelapp som kusken pådrar seg i bøter. Utelukkelse gir minus 200 poeng. Ved lik poengsum skilles det på lavest plass siffer og ved fortsatt likt, skilles det ved best anvendt tid. Dersom en A hest blir strøket i finalen får kusken 40 poeng. Dersom en B hest blir strøket i finalen får kusken 30 poeng. 

Premiering i finalen er gavekort til de tre beste. Gavekort pålydende kr. 30.000, 15.000 og 10.000. Ved eventuell lik plassering blir beløpet slått sammen og delt på to. Eks. delt plass på de to første. Kr. 30.000 + kr. 15.000 = 45.000 delt på 2.