Slik trekkes startsporene!

28.10.2008
Artikkelbilde

Hvordan trekkes startsporene? Dette spørsmålet er det mange som stiller seg. Er det virkelig tilfeldigheter som gjør at en hest får førstespor flere ganger på rad? Ja, det er tilfeldig.

Når datamaskinen får beskjed om å trekke spor, gir den hver enkelt hest et tall mellom en og tusen. Deretter blir disse tallene sortert. Den som har det laveste tallet får spor en, nest lavest tall får spor to o.s.v. Dermed kan en hest som f.eks har fått tallet 183 eller 499 få førstespor begge gangene, når de andre hestene har fått høyere tall. Med andre ord er det tilfeldig hvilket spor man får.