Nye prøveløpsbestemmelser

Skrevet av Sportsavdelingen,  04.02.2014
Artikkelbilde

Nye prøveløpsbestemmelser trådte i kraft fra og med 1.februar dette år, og er nå publisert på nettsiden.

Gjeldende bestemmelser inneholder følgende endringer:

Tidskrav for monté.
Tidskrav for hester som gjennomfører montéprøveløp er nå tilsvarende som for sulkyløp:
Kaldblodshester 5 år og eldre: 1.42,0
varmblodshester 4 år og eldre: 1.23,0

Periode for startberettigelse.
Periode for startberettigelse er øket til 12 måneder for hester som hester som må gjennomføre nytt godkjent prøveløp for igjen kunne delta i totalisator- og/eller premieløp.
Denne endringen vil bli praktisert med tilbakevirkende kraft, hvilket innebærer at alle hester som har eller er i ferd med å miste sin startberettigelse i henhold til prøveløpsbestemmelsenes punkt 1 og 2, vil få utvidet perioden til 12 måneder fra og med 1.februar.

To sekunder tillegg for dårlige baneforhold.
To sekunder tillegg til tidskravet kan tillegges dersom baneforholdene vurderes å være vesentlig tyngre enn normalt den aktuelle løpsdagen. Men 'vesentlig tyngre' menes baneforhold som er tyngre enn de to sekunder som blir tillagt.
Beslutning om baneforhold skal fattes av banedommernemnden, i samråd med stevneveterinær. Før en slik beslutning tas, vil det være naturlig å innhente uttalelser om banens forfatning fra banemannskapet  og en representant for de aktive.
Beslutningen om tillegg til tidskravet skal fattes i forkant av prøveløpene, og meddeles over høyttaleranlegget på banen.

To sekunder tillegg på regionbaner er fjernet.
Prøveløp som avlegges på regionbane vil ikke lenger gi to sekunders tillegg i kravet til kilometertid.

Fullstendige prøveløpsbestemmelser finnes her.