Nyheter

Oppdateringer fra og med april 2012

finner du på http://www.leangen.no/Prosjekt-Nye-Leangen/  Les mer

Nye Leangen status - 20. april 2012

Styringsgruppen Endret sammensetning: Trond Rønningen – leder, Noralf Pallin Brækken, Geir Trøan, Petter Baalsrud Leangen Travbane Etter stillstansen store deler av 2011, i påvente av at Trondheim...  Les mer

Arealmuligheter innenfor Trondheim Kommune

Tilleråsen kan bli det lokaliseringsalternativet innen Trondheim Kommune som Styringsgruppa ønsker å se nærmere på. Det er foreløpig resultatet etter en vurdering av nærmere 10 lokaliteter sørvest ...  Les mer

Arbeidsgruppa undersøker mulige lokaliteter i Trondheim

Artikkelbilde 10 mulige plasseringer innenfor Trondheim Kommunes grenser ble redusert til 6 under arbeidsgruppas møte med Selberg Arkitekter torsdag 23. juni. I tillegg har region Nord Trøndelag sendt inn...  Les mer

Leksvik Travlag først ute med innspill

Flerbruksanlegg med nærhet til publikum, et aktivt travmiljø og en sosial møteplass er blant innspillene som Leksvik travlag har sendt inn til styringsgruppen.  Les mer

Månedsrapporter

Styringsgruppa for Nye Leangen vil rapportere status for arbeidet måndtlig med cut-off dato ved månedsskifte. Hensikten er å holde medlemmene og andre interesserte orientert om hva som er utført og...  Les mer

Dette mener medlemmene

Innspill fra medlemmene er sammenfattet i dokumentet nedenfor. Vi legger opp til å oppdatere dokumentet måndtlig. Viser også til henvendelsen fra styringsgruppen til forbundsstyret om å få i gang...  Les mer

Kontaktinformasjon

Styringsgruppen for Nye Leangen ønsker å komme i kontakt med grunneiere som kan tilby arealer til nytt hovedanlegg for travsporten i Midt-Norge.  Les mer

Styringsgruppen ønsker medlemmenes synspunkter

Nå kan alle som har synspunkter på Nye Leangen komme med kreative og framtidsrettede innspill til ønsket løsning for et nytt hovedanlegg i Midt-Norge. Styringsgruppen har henvendt seg til eieren...  Les mer

NRK Midtnytt om plasering av ny travbane

NRK Midt Nytt sender i dag onsdag 9. mars et innslag om potensiell plassering av ny travbane. Bakgrunnen er at ordfører Gunnar Lysholm i Orkdal har uttalt til avisa Sør-Trøndelag, at hvis det skull...  Les mer

Reguleringsprosesse er i gang

I dag har Styringsgruppen for  Nye Leangen informert Adresseavisen og representantene i Trondheim Kommunes formannskap om det forestående arbeidet med ny reguleringsplan for Leangen. Det er gitt...  Les mer

Årsberetning 2010

Styringsgruppens årsberetning for 2010, som også er oversendt MNTF og inngår i forbundets årsberetning.  Les mer

Selberg Arkitektkontor fullfører reguleringen av Leangen

Selberg Arkitektkontor trakk det lengste strået i konkurransen om oppdraget som skal bidra til å fastsette verdien på travets arealer på Leangen. Nå står vi foran 1 - 2 års arbeid før vi kan forven...  Les mer

Fire arkitekter invitert

4 arkitekter er invitert til å konkurrere om arbeidet med å fullføre reguleringsprosessen for å få fastsatt en eventuell salgsverdi for Leangen. Arkitektene presentere seg selv i møte med...  Les mer

Mandat

Midt-Norge Travforbund vedtok mandat for arbeidet med Nye Leangen i styremøte 4. mai 2010. Viktigste endring i dette mandatet i forhold til mandatet som var gitt av de forrige eierne i Trøndelag...  Les mer

Styringsgruppen

Sammensetning av styringsgruppen for Nye Leangen endret mars/april 2012.  Les mer

Reguleringsarbeidet gjenopptas

Styringsgruppen og forbundsstyret gjorde viktige avklaringer om arbeidet med Nye Leangen i styremøtet den 11. januar. Viktigste avklaring var å gjenoppta arbeidet med reguleringsplan for Leangen.  Les mer

Nyhetsarkiv