Arbeidsgruppa undersøker mulige lokaliteter i Trondheim

Skrevet av Jørgen Midtlyng,  26.06.2011
Artikkelbilde
Er det en av de siste gangene Midtsommertravet blir arrangert på dagens travbane? Hvordan vil trønderne ta i mot dette arrangementet når Nye Leangen er realisert? Bildet er fra starten i V75-5 under Midtsommertravet lørdag 25. juni 2011.

10 mulige plasseringer innenfor Trondheim Kommunes grenser ble redusert til 6 under arbeidsgruppas møte med Selberg Arkitekter torsdag 23. juni. I tillegg har region Nord Trøndelag sendt inn underlagsmateriale for en mulig plassering på Stormyra i Stjørdal kommune.

Arbeidsgruppa vil gå et trinn videre med de 6 lokalitetene som ut fra størrelse og relativt små høydeforskjeller i terrenget kan være aktuelle for en ny travbane i Trondheim. Det betyr at grunneiere skal kontaktes for å lodde interessen for eventuelt å avhende areal til travsporten. Fylkesmannen skal også kontaktes for å få signaler om muligheter/begrensninger for erverv av områdene. Dette arbeidet starter i løpet av uke 34.  De 6 mulige lokalitetene innenfor Trondheim Kommune er: Spongdal, Nypan, Klett, Torgård og 2 områder på Tiller.

Det er kun region Nord-Trøndelag, Leksvik Travlag og en enkeltperson som har svart på arbeidsgruppas invitasjon om å komme med innspill til arbeidet.  Region Nord Trøndelag har videreført innspillet fra Stjørdal Kommune om å benytte Stormyra og arealene omkring til et samlende travsenter i Midt-Norge. I brevet til styringsgruppa heter det:

På regionens styremøte 7. juni var det enstemmighet for å komme med forslaget om å lokalisere ”Nye-Leangen” på Stormyra, Lånke, i Stjørdal kommune.

Med bakgrunn i den sentrale beliggenheten en slik lokalisering får både til E6, E14 og flyplassen på Værnes er dette, etter vår mening, det beste lokaliseringsforslaget. Vedlegger kopi av artikkel fra Stjørdalens Blad 19.03. i år, her fremgår det at en lokalisering av et travsenter på Stormyra i Stjørdal har forankring både hos politikere og hos grunneieren.

I tillegg er det planlagt veiforbindelse fra området og til Sveberg i Malvik, noe som vil medføre enda kortere kjøring for de som kommer sørfra.