Arealmuligheter innenfor Trondheim Kommune

23.12.2011

Tilleråsen kan bli det lokaliseringsalternativet innen Trondheim Kommune som Styringsgruppa ønsker å se nærmere på. Det er foreløpig resultatet etter en vurdering av nærmere 10 lokaliteter sørvest i Trondheim.

Mer om styringsgruppas arbeid i siste halvdel av 2011 fins bak lenken Månedsrapporter.

Ved siden av arealer i Trondheim Kommune har det kommet inn forslag om å se nærmere på Stormyra i Stjørdal Kommune - et areal vest for NAF Motorsenter mellom Lånke og Malvik. Forslaget som er fremmet av Leksvik Travlag og behandlet i Region Nord-Trøndelag er ikke behandlet av Styringsgruppa.

I løpet av første kvartal 2012 vil styringsgruppa fremlegge resultatene av arbeidet så langt for eierne i MNTF.