Dette mener medlemmene

Innspill fra medlemmene er sammenfattet i dokumentet nedenfor. Vi legger opp til å oppdatere dokumentet måndtlig. Viser også til henvendelsen fra styringsgruppen til forbundsstyret om å få i gang prosess med innspill fra lag og andre som har tanker om hvordan et nytt travanlegg bør se ut.  Her er er en lenke til denne henvendelsen.

Innspill fra medlemmer ver 2011-04-30.pdf