Nye Leangen status - 20. april 2012

Skrevet av Trond Rønningen, Styringsgruppen Nye Leangen,  20.04.2012


Styringsgruppen

Endret sammensetning: Trond Rønningen – leder, Noralf Pallin Brækken, Geir Trøan, Petter Baalsrud

Leangen Travbane
Etter stillstansen store deler av 2011, i påvente av at Trondheim kommune fikk inn alternativt areal, har det i 2012 vært gjennomført 3 møter med reguleringsarkitekt Selberg. Fokus har vært på å få bygge mest mulig på Leangen slik at dette igjen genererer så mye penger som mulig til travsporten. Dette går også på fordeling av type bygg som næring og bolig, i tillegg er utnyttelse og høyde veldig viktig. I de to første utkastene mener styringsgruppen at potensialet ikke var utnyttet, men det siste ligger nok ikke så lang unna med mange etasjer og ca 80% bolig og 20% næring. Arkitekt Selberg vil nå prøve å få i stand et møte med politikerne i kommune for å starte bearbeidingen av de. Jobben mot administrasjonen er stort sett ferdig i denne omgang og de skal ha sin innstilling til ny arealplan i Trondheim kommune klar til 1.juni 2 012. Da blir det spennende å se om vi har klart å få inn Leangen.

Område for nytt hestesportsanlegg
Her har det kommet i alt 6 forslag; Stjørdal, Malvik, Trondheim, Klæbu, Melhus, Orkdal. Jobben med å evaluere disse er påstartet og vi har siste uke hatt møte med eierrepresentanter for 2 av områdene. Målet er å ha snakket med alle innen medio mai 2012. Tema som vurderes er; Beliggenhet, vær og vind, grunnforhold, tilgjengelighet VVA tilkobling, befolkningsgrunnlag, muligheter for flerbruksanlegg, reguleringsmulighet, utleie til annen virksomhet, muligheter for andre inntekter, antatt eiendomsverdi om 30 år, behov for nye bygninger, driftsutgifter, offentlig kommunikasjon, grunnkjøpskost, positive grunneiere, tilgjengelig areal, byggekostnader, parkeringsmuligheter, støy, miljøpåvirkning, forurensing, naboer, hestepopulasjon og beliggenhet ifht denne, hvor spilles det fra samt andre relevante momenter som dukker opp under veis. Hvis alt går etter planen vil dette arbeidet / beslutningsgrunnlaget blir oversendt styret i MNTF for beslutning innen 31. mai 2012.

Nytt hestesportsanlegg
I utgangspunktet et dette en jobb som skal koordineres av administrasjonen på Leangen travbane. Denne har allerede kommet godt i gang, og de 2 første utkastene er allerede evaluert og bearbeidet. I tillegg er det mottatt innspill fra trenerne samt Stjørdal Travsportsforening. Med 41 travlag i regionen regner vi med at det kommer enda flere innspill med det første. Styringsgruppen holder seg orientert om dette arbeidet da det har stor betydning for både lokalisering av nytt hestesportsanlegg samt regulering og utforming.

Generelt
Grunnet tidsfrister i Trondheim kommune er det jobbet en del ekstra de siste par ukene med mulig lokalisering i Trondheim kommune. Styringsgruppen har som målsetting å oppdatere sine hjemmesider ukentlig framover slik at alle som ønsker kan følge med på hva som skjer. Og det presiseres; det vil skje svært mye og viktige ting det nærmeste halvåret og de som ønsker å delta og påvirke prosessen må derfor følge med og være aktive. Innspill sendes til styret i MNTF.