Styringsgruppen ønsker medlemmenes synspunkter

Skrevet av Jørgen Midtlyng,  22.03.2011

Nå kan alle som har synspunkter på Nye Leangen komme med kreative og framtidsrettede innspill til ønsket løsning for et nytt hovedanlegg i Midt-Norge. Styringsgruppen har henvendt seg til eieren MNTF, som er anmodet om å organisere arbeidsmøter regionene og samle inn det som måtte komme av innspill.

Det er ikke ofte at norsk travsport står ovenfor en slik enestående mulighet til å utvikle noe nytt. Det er nettopp derfor arbeidsgruppen nå ønsker å få mobilisert det som fins av kreativ og innovativ tankekraft for å få fram flest mulige ideer før arbeidet med evalueringen tar til.

Henvendelsen fra arbeidsgruppen til forbundsstyret finner du her. Det er bare å hive seg rundt, for arbeidsgruppen vil ha innspillene levert innen 1. mai 2011.