Lisenskurs

Har du spørsmål om kommende lisenskurs vennligst ta kontakt med den totalisatorbanen det er aktuelt for deg å ta lisenskurset på. Se kontaktinformasjon til banene her