April

Trønderjenter i Canada

5 kvinnelige travkusker fra Trøndelag var forrige uke på kuskematch utenfor Toronto, Canada.  Les mer