Navnekonkurranse

Skrevet av fph,  21.12.2008

Som det fremgår av artikler på vår hjemmeside er vi i full gang med å oppgradere Restauranten og Travkroa.

Har DU forslag til navn på de to serveringsstedene?

Alle som sender inn forslag blir invitert til restaurantens åpningsdag, med mat og drikke til sterkt reduserte priser.

Ved "overbooking" foretas loddtrekning så langt plassene tillater.

Navneforslagene sendes ved å trykke på knappen "kontakt banen".

Innsender av navneforslag som eventuelt blir antatt, blir invitert til åpningsdagen med "full pakke" for 4 personer.