2009 blir et spennende år for travsporten i Midt-Norge!

18.11.2008

Store utviklingsplaner, oppgradering av publikumsfasiliteter og pilotprosjekt i løpsavviklingen!

Som vi allerede har informert om, arbeider en prosjektgruppe med videreutvikling av Leangen Travbane.

En innstilling vil bli presentert på generalforsamlingene i Leangentravets Eiendom AS og Leangen Travbane AS.

Der vil prosjektets videre utvikling bestemmes.

Prosessen har en lang vei å gå, noe som betyr at lite vil skje rent fysisk på området de nærmeste 4-5 årene, dersom eierne er positive til planene.

 

 

I mellomtiden vil det bli foretatt oppgradering av restauranten, spillehallen og kroa.

En ny restauratør vil i samarbeid med driftsselskapet (LT AS) arbeide for at flere skal oppleve travsporten på nært hold.

Mer informasjon om dette finner du i annen artikkel på vår hjemmeside.

 

Drammen og Leangen har fått aksept fra Norsk Rikstoto til å gjennomføre et pilotprosjekt mht løpsavviklingen.

Kort fortalt betyr dette at den banen som IKKE er tildelt Dagens Dobbel som spilleprodukt, kan starte sin løpsdag tidligere, slik at en er ferdig med løpsdagen når den andre skal starte sitt kveldstrav kl. 1800.

 

Antall løp vil avgjøre når vi starter opp på ettermiddagen for å bli ferdige til kl. 1800.

Leangen har som regel 9-10 løp, noe som vil si at vi sannsynligvis vil starte opp rundt

kl. 1500-1530.

Har løpene en god nok sportslig og spillmessig kvalitet, vil vi også arrangere to V5-spill.

 

Vi håper og tror at på de 10 løpsdagene gjennom året dette vil ha innvirkning på vår virksomhet, vil det slå positivt ut for den spillomsetningen vi alle er avhengige av.

Dersom de sportslige aktørene også får glede av at en på disse dagene får en tidligere kveld enn vanlig, og at restauratøren selger flere middager fordi folk kommer rett i middagstiden, skulle alt bare slå positivt ut.

Vi registrerer også at våre løpsfunksjonærer er positive, så da er det bare å krysse fingrende for at dette pilotprosjektet rydder veien til at vi i Norge har etablert ettermiddagstrav når to arrangører er satt opp på samme dag.

 

Når det gjelder den sportslige utviklingen i regionen, har styret vedtatt en satsing på unghester som etter hvert vil fremkomme av løpsbulletinen.

Norsk Rikstoto ser betydningen av dette og bidrar med økonomisk støtte.

 

Det er også vedtatt å satse på våre rekrutter på to bein slik at de skal få den utvikling som er nødvendig for at de i sin tur vil jobbe videre innen sporten.

 

Premiematrisen for 2009 får en økning i forhold til 2008, noe som betyr at premiepottene også i hverdagstravet øker.

Vi på Leangen tar mål av oss til å kjøre med 10 løp hver løpsdag med svært hyggelige premieskalaer, noe som vil innebære at regionens hesteeiere gjennomgående vil oppleve å få tilstrekkelig og gode løpstilbud gjennom året.

 

Derfor avslutter vi som vi åpnet,

 

2009 blir et spennende år for travsporten i Midt-Norge, og det er all grunn til å se med optimisme på fremtiden!

 

Leangen Travbane AS

Finn Petter Holm

Daglig leder