Endringer i administrasjonen ved Leangen Travbane AS.

01.09.2008

Robert Jakobsen er ansatt som ny sportssjef og tiltrer stillingen 01.01.09.

Stillingen er 100%-stilling, hvilket betyr at sportssjefen er tilgjengelig alle ukedager.

Han har de seneste årene vært ansatt som markedskonsulent i bedriften, og har sammen med salgskonsulent Birgit Hernes hatt ansvaret for oppfølgingen av regionens rundt 175 kommisjonærer.

 

Robert Jakobsen har meget gode kunnskaper om travsporten som han har fulgt i mange år, og han vil følge opp og videreutvikle det gode arbeid som er utført av Arngrim Søpstad i den tiden han har vært sportssjef.

 

Sportssjefsstillingen blir nå todelt, og det andre viktige fokusområdet for Robert Jakobsen blir utvikling og oppfølging av publikumsrelatert virksomhet, samt relasjonsbygging mot næringslivet.

 

Fra 01.01.09 vil Arngrim Søpstad fungere som salgsfremmer for våre kommisjonærer i

Stor-Trondheim.

Med utgangspunkt i sitt hjemmekontor, vil han i nært samarbeid med Birgit Hernes, følge opp kommisjonærer fra Stjørdal i nord, til Orkdal og Melhus i syd.

 

Arngrims mangeårige arbeid innenfor travsporten i Trøndelag vil bli til stor nytte for kommisjonærene, idet hans CV også inneholder solid salgserfaring fra næringslivet.

 

I tillegg til ovennevnte vil Arngrim Søpstad fortsatt være seremonimester og intervjuer på våre løpsdager.

 

Vi er overbevist om at disse endringene vil gi positive utslag for sportens aktører og publikum, samt våre kommisjonærer.

 

Alle med ideer som kan gjøre oss bedre, må gjerne kontakte en av de tre ovennevnte eller undertegnede.

 

Leangen Travbane AS

Finn Petter Holm

Daglig leder