Ang veiing av montéryttere ved Leangen Travbane

Skrevet av Robert Jakobsen,  09.02.2009

I lys av den siste tids hendelser og fokus på dette, har vi anskaffet oss en ny vekt, godkjent fra 1-125 (!) kilo. Denne er nå plassert i ”vekta” (som ligger like innenfor inn-/utkjøring til banen).
Dette vil gjøre det tryggere for alle impliserte, og også lettere å holde oppsyn med de aktuelle deltakere etter innkomst.

Det presiseres at det er deltakernes plikt (etter løpsreglementets §2-4 pkt 4) å ha assistent klar som tar over hesten ved løpsbanens utgang og møte direkte til kontrollveiing.