Infobulletin 2 Utvikling Nye Leangen

30.01.2009

Visjonen til Nye Leangen Travbane:

 

                  Midt Norges mest attraktive senter for opplevelser

er en samlingsbeskrivelse hvor sporten ønsker en utvikling av det flotte området i Trondheim fordi:

- vi skal utvikle en bærekraftig travsport i Midt Norge med bredde og profiler i

  eliten (merkevare)

- vi skal gi hesteeiere et sportslig, økonomisk og kvalitetsmessig grunnlag til å investere i

  fremtiden

- vi skal gi et bredere publikum en attraksjon som de ukentlig vil etterspørre og være

  deltager i

- vi skal gi Midt Norge, regionen og Trondheim et opplevelsessenter som gir merverdi for

  en bredere del og flere aldersgrupper i befolkningen

 

I invitasjonen til utviklere/utbyggere av Leangen Travbane, satte travsporten følgende rammer:

 

1. En økonomisk bærebjelke ved at eiendommen selv skal finansiere Nye Leangen

    slik travsporten ønsker det

2. En travbane som fremstår som topp moderne lokalisert på Leangen i Trondheim

3. Fasiliteter på området som gir opplevelse av travsporten og andre aktiviteter

4. En utvikling av område som kan gi synergi i området og med naboeiendommer

5. En utvikling og utbygging som lar seg godkjenne av off.myndigheter og realisere

 

Styringsgruppen har pr 5.12.08 i henhold til oppsatt fremdriftsplan mottatt 3 forskjellige forslag til utvikling av Nye Leangen fra solide og seriøse aktører i:

 

-          NCC AS

-          Veidekke Eiendom AS

-          Heimdal Utvikling AS/Ivar Koteng AS

 

Felles for alle 3 er at de har grundig vurdert den gjeldende kommune – og reguleringsplan for området Leangen som oppsummert sier:

-          kommuneplanens arealdel 2007-2018 viser Leangen som grønnstruktur og ervervsområde

-          reguleringsplan av 1976 sier at område skal være for friområde og næringsområde

I tillegg gjelder offentlige føringer/bergrensinger for nye kjøpesenter og

handelsetableringer > 3.000m2 som krever dispenstillatelser.

Vi er kjent med at Tungaområdet er i økende endring med IKEA’s nylige godkjente utbygging, LIVING møbel ved Felleskjøpets område har fått anerkjennelse for bygging nytt møbelsenter og NORTURA vedtak om flytting fra Tungaområdet.

Alle disse store endringene kan medføre at Tunga – Leangenområdet blir sett på med andre offentlige forutsetninger i fremtiden.

En utbygging av Leangen vil være betinget av god dialog med politiske myndigheter.

 

Styringsgruppen vil i løpet av januar 2009 evaluere de 3 innkomne forslag, illustrert i kortversjon for denne informasjonsbulletin.

 

Styringsgruppen skal påse at travsporten blir involvert og delaktig i endelig beslutning.

 

Nåværende bygningsmasse på Leangen Travbane er for lengst gått ut på dato.

 

For at vårt trofaste publikum skal få oppleve sporten i et trivelig miljø i tiden frem mot en ferdigstillelse av ovennevnte prosjekt, investerer Leangen Travbane AS, med støtte fra Norsk Rikstoto, i en oppgradering av bestående bygningsmasse.

 

Denne oppgraderingen vil også bidra til at vi på en bedre måte kan introdusere travsporten til nye grupper av befolkningen, samtidig som vi også får styrket mulighet til å tilfredsstille samarbeidspartnere innen næringslivet.

 

Oppgraderingsprosjektet bidrar således til at vi kan fortsette å utvikle interessen for vår virksomhet inntil Nye Leangen står ferdig noen år frem i tid.

 

Målet er at generalforsamlinger i Leangen Travbane og Leangentravets Eiendom innen 16.4.09 skal formelt stadfeste hvilken utvikling og konsept travsportens samler seg om.

 

Nedenunder følger kortversjon fra Veidekke og NCC, Hent/Koteng kommer i neste uke.

 VEIDEKKE

NCC