Pressemelding fra MNTF

06.11.2014

I forbindelse med "nye Leangen" har Midtnorsk Travforbund sendt ut denne pressemeldingen:

PRESSEMELDING

Oppsummert om prosess Nye Leangen

Det er etter oppfordring fra flere travlagsmedlemmer på tide med å komme med en kort redegjørelse når det gjelder status Nye Leangen.

Det er av noen grupperinger innen travet, påstått en del feil og som vi ser oss nødt til å tilbakevise.

Det er pr. dato en del gjenstående arbeider før MNTF, DNT og tilslutt GF kan ha grunnlag for å ta beslutninger som blir til det beste for travet.

MNTF sendte ut frist for høringsuttalelser til rapport vedr ny lokalisering innen 23. oktober.

Mottatte innspill innen fristen er debattert mellom representanter fra styret og Optiman.

I tillegg er det avholdt 2 møter mellom DNT og MNFT om prosjektet og skatteproblematikk.

Ernst og Young jobber med egne notater for skatt, mva, driftsbudsjetter og kontantstrømsanalyser.

 

Innen tirsdag 11. november vil følgende foreligge, som er helt avgjørende for å gjøre noen vedtak:

-          Reviderte tegninger for program og lokasjoner

-          Revidert rapport som grunnlag for lokaliseringsdebatt og valg

-          Notat om skatt, mva, driftsbudsjett og kontantstrømsanalyser

-          Ernst og Young sender inn søknad om skatteunntak

-          Revidert lønnsomhetsvurdering salg/nytt anlegg/oppgraderinger av lokale anlegg

 

Fremdrift beslutninger:

Vi kan med en gang berolige alle med, at det fortsatt er generalforsamlingen og/eller DNT som er vedtaksdyktig i denne saken.

Styret i MNTF arbeider for fremlegge de beste grunnlag for vedtak i GF og DNT. Styret vil selvsagt komme med en anbefaling til vedtak for GF og DNT

Styret i MNTF behandler grunnlagsdokumenter i styremøte torsdag 13. november og vurderer beste lokalisering av nytt anlegg.

Innkalling til ekstraordinær GF i MNTF og grunnlag for behandling i lokale travlag utsendes fra MNTF pr 17. november.

Styret i DNT behandler styrevedtaket i MNTF og grunnlaget for ekstraordinær GF i MNTF 12. og 13. desember

Ekstraordinær GF i MNTF avholdes i uke 51, senest torsdag 18. desember

 

Vi kan bare henstille til travlagsmedlemmer om å sette seg inn i saken når fakta foreligger.

Det er veldig viktig å tenke på travets beste, og på hvilke muligheter travet står for i fremtiden

 

Trondheim 05.11.14

 

Midt Norge Travforbund

 

Edmund Morewood

Styreleder

Tel 99483884

E-post: edmund.morewood@nessetpost.no