Hugos Tivoli inngår langtidsavtale med Leangen Travbane

Skrevet av Robert Jakobsen,  25.05.2015
Artikkelbilde
Hugo Otto Johansen og Lisbeth Haga i Hugos Tivoli

Gladnyhet til alle tivoli-elskere: Hugos Tivoli har skrevet en leieavtale for årene 2016-2019 med Leangen Travbane!

Etter et meget vellykket 14 dagers utleie av deler av vårt parkeringsområde i mai måned, er det med glede vi kan presentere en nysignert avtale med Hugos Tivoli, sier Utviklingssjef på Leangen Travbane, Per Jørgensen.

Den nye avtalen Leangen Travbane har inngått med Hugos Tivoli er et større sekssifret beløp, og avtalens varighet er fram til 2019!

Denne avtalen er nok et skritt i  riktig retning for Leangen Travbane, og er med på å bygge oppunder den framtidige økonomiske plattformen uttaler daglig leder Robert Jakobsen som ønsker Hugos Tivoli og alle deres besøkende hjertelig velkommen i årene som kommer.

Lisbeth Haga i Hugos Tivoli uttaler: 

Det vil bli ett arrangement i april/mai og ett i august/september. Hugos Tivoli setter stor pris på den positive velvilje som utviklingsjef Per Jørgensen har møtt oss med, og som åpnet opp for tivolivirksomhet våren 2015. Arrangementet som ble avviklet i april/mai i år hadde stort publikumsbesøk, og betraktes som meget vellykket. Plassen egner seg godt til denne type arrangement, da det ligger sentralt plassert og samtid har gode parkeringsmuligheter. De er også positivt at det kan benyttes kollektiv transport frem til området.