Oppsamlingsheat, fysiske tester

13.09.2016

Andre og siste felles fysiske tester for montéryttere avholdes på Øya stadion onsdag 28. september kl. 18.00. Påmelding til Robert Jakobsen.