Lokalkjøring med pengepremier på Sunnmøre, Vatne

28.09.2018

Sunnmøre Travklubb inviterer til lokalkjøring med pengepremier og transportstøtte, lørdag 6. oktober, på Sunnmøre Travpark, VATNE.

Midt-Norges største lokalbane – 1000 m.

SUNNMØRE TRAVKLUBB INVITERER TIL LOKALKJØRING MED PENGEPREMIER, PÅ SUNNMØRE TRAVPARK – VATNE, LØRDAG 6.OKTOBER 2018 KL. 13:00

 

Kaldblodshester

1. - 3. løp - Delingsløp.
2100 m. Tillegg fastsettes ut fra meldte hesters grunnlag og resultat siste løp. Alle grunnlag.

Etter innmelding fordeles hestene i inntil 3 løp (minst 4 starterklærte i hvert løp).

20 m godtgjørelse for 3-årige.

Premieskala 50. Gavepremie til vinnerne.

 

4. løp – Montéløp.
2100 m. Alle grunnlag. (minst 4 starterklærte)

Tillegg fastsettes ut fra meldte hesters grunnlag og resultat siste løp.

Premieskala 30. Gavepremie til vinneren.

NB! Løpet kan bli slått sammen med 9. løp, monteløp for vbl.


5. løp. DNT’s 3 års pokal.
2100m 20 m tillegg for hver vunnet pokal. I tillegg 20m, v/ kr. 1,-, 40 m v/ kr. 10.000,- og 60 m v/ 20.000,-

Maks 3 tillegg. Minst 3 starterklærte.

Premieskala 30 og DNT 3 års pokal (verdi kr 4.000) til vinneren

Varmblodshester

6. - 8. løp - Delingsløp.

2100m. Tillegg fastsettes ut fra meldte hesters grunnlag. Alle grunnlag.

Etter innmelding fordeles hestene i inntil 3 løp (minst 4 starterklærte i hvert løp).

20 m godtgjørelse for 3-årige.

Premieskala 50. Gavepremie til vinnerne.


9. løp - Montéløp
.

2100 m. Alle grunnlag. (minst 4 starterklærte)

Tillegg fastsettes ut fra meldte hesters grunnlag.

Premieskala 30. Gavepremie til vinneren.

NB! Løpet kan bli slått sammen med 4. løp, monteløp for kbl.

 

10 løp. DNT’s 3 års pokal.

2100m - 20 m tillegg for hver vunnet pokal. I tillegg 20m v/ kr. 1,-, 40 m v/ kr. 10.000,- og 60 m v/ 20.000,-
Maks 3 tillegg. Minst 3 starterklærte.

Premieskala 30 og DNT 3 års pokal (verdi kr 4.000) til vinneren.

 

11 løp. 2-års løp vamblods og kaldbods.
2100m vbl. 1620m klb. Minimum 2 deltagere. Gavepremier til alle fullførte.

 

Voltestart i alle løp.

 

Alnæs pokal – verdi kr 5.000 – til dagens raskeste kaldblods i sulky.

Startavgift kr 200,-

 

PONNILØP: kat. A, B,C,D

Grunndistanse 1200m. Handikappes etter 4 siste starter og rekorder.

Ved mange påmeldte, deles løpene etter kategori.

 

Arrangøren forbeholder seg retten til å slå sammen løp dersom for

liten påmelding.

NB! Det gis reisetilskudd til alle fremmøtte deltakere, etter følgende satser:

Alle får dekket bompenger og ferjebilletter, samt en kjøregodtgjørelse pr hest på kr 2,- pr km, minus 100 km.

 

Påmelding innen 2. oktober kl 2100 til:  Elin Eriksen tlf 943 43137 - mail bonnso@hotmail.no
                                                                  Arild Vadset tlf 907 88488 - mail arvadset@online.no