Proposisjoner for første løpsdag er lagt ut

Skrevet av Robert Jakobsen,  18.04.2020

Det jobbes med å få nye løpsdager i meget nær fremtid, og med kompletterende proposisjoner ift de som ligger ute til den 22/4.

Midt-Norge har et stort og hesterikt distrikt, og det er viktig å få et tilstrekkelig antall løpsdager fremover når situasjonen tilsier at vi ikke kan kjøre like mange løp som vi normalt ville gjort.