Rengjøring av bokser, vasking av utstyr/hest m.m.

Skrevet av Robert Jakobsen,  21.04.2020

ved all bruk av utstyr/staller på Leangen, og andre praktiske opplysninger:

1 oppasser pr. hest. Som må meldes inn til Leangen senest kl. 12 siste arbeidsdag før løp. Oppasser kan (og skal) følge hesten til og fra løpsbanen ifm oppvarming og løp. INGEN overlevering av hest mellom kusk og oppasser - kusk skal hente og levere hesten i oppstallingsboksen. 

Alt utstyr (koster, spader, trillebårer, kraner osv.) er rengjort og desinfisert ved løpsdagens start. All bruk av dette skal skje med engangshansker som er lagt ut flere steder. Boksene skal rengjøres etter bruk.

Spørsmål rettes til vakter ved innkjøring hestering eller smittevernombud (Sanitet).