Til våre gjester/brukere i stallområdet

Skrevet av Jan-Roar Aune,  04.06.2020

Vi må be om en umiddelbar skjerping ift følgende:

Engangshansker og engangsbandasjer kastes i søppel - IKKE i flis/hestemøkk

Gjestestallene er stengt på løpsdager og dagen før løpsdager. Dette pga  rengjøring og desinfisering.

Flisen i boksene i gjeststallene er for å tørke opp vann, urin osv - blir det for lite så finnes det mer flis å ta av.

Håper alle gjør sitt så det blir bedre for alle sammen, så slipper vi ilegger gebyrer.

 

NB.Husk å fjerne hestemøkka etter deg når du har lastet av transporten...