Miljøundersøkelse

Skrevet av Robert Jakobsen,  29.11.2020

Posisjon AS og Engasjert Byrå AS har på oppdrag fra styrene i Midt-Norge Travforbund, Leangentravets Eiendom AS og Leangen Travbane AS gjennomført en undersøkelse i midtnorsk travmiljø. Det er meg bekjent første gang en slik undersøkelse er gjennomført i norsk travsport. Hensikten er å skaffe et faktagrunnlag for å kunne utvikle travmiljøet i positiv retning i fremtiden. Synsing er ikke godt nok, travsporten ønsker å jobbe på en mer profesjonell måte med dette.

Undersøkelsen er i sin helhet presentert på Høstkonferansen 1. november, og der ble det jobbet med å bevisstgjøre lederne i travlagene om hvilket ansvar som hviler på dem, som forbilder, for samarbeidsklimaet og som ledere.

Diskusjonene under høstkonferansen tyder på at det er enighet om at lederrollen i travlagene må bli tydeligere og mer profesjonell framover. Det er et lederansvar at travet sammen skaper ny glede over hesten og hestesporten, bidrar til enda større opplevelser for publikum og har fokus på ytterligere profesjonalisering av vår egen organisasjon.

 

Undersøkelsen viser flere positive tendenser som gir grunn til optimisme for Travets framtid. Samtidig skal vi ikke underslå at travet i Midt-Norge har vært gjennom en tøff periode, som naturlig nok preger resultatene. 

 

Viktigste funn: 

  • Høy tilfredshet blant hesteeiere – gjennomgående positive tilbakemeldinger fra våre viktigste kunder
  • Yngre medlemmer i miljøet (under 40) er stolte og har gjennomgående høyere trivsel enn eldre medlemmer (over 40).
  • Det er svært gledelig å se at travmiljøet er attraktivt for unge kvinner – blant de under 40 år er over 80 % kvinner. 
  • Kvinner scorer gjennomgående høyere på alle spørsmål om trivsel, samhold og stolthet. 
    • Dette gir grunn til optimisme for travets framtid.
  • En for høy andel (18 prosent) svarer at de har opplevd mobbing eller trakassering i miljøet. Tilbakemeldingene gjennom undersøkelsen tyder på at dette er tett koblet til lokaliseringsdebatten og handler om verbal mobbing, som for eksempel baksnakking og ryktespredning. Noen av respondentene oppfatter dette som trakassering.
    • Dette resultatet er dessverre ikke overraskende. Likefullt er det uakseptabelt og ble tydelig adressert på Høstkonferansen. Å bidra til et godt samarbeidsklima, samt å forebygge mobbing er et lederansvar, uansett nivå.

 

Vi er stolte over å ha gjennomført en slik undersøkelse, selv om ikke alle resultatene er hyggelig lesning. At styrene i de store travorganisasjonene i Midt-Norge velger å gjennomføre en slik undersøkelse er et signal om at vi tar miljøet på alvor og ønsker å jobbe systematisk med utvikling og forbedring. Nå har vi en faktabasert plattform å jobbe på, og det er positivt. 

 

Oppsummering, miljøundersøkelse