Rapport vedr. Leangens baneforhold

Skrevet av Robert Jakobsen,  26.10.2020
Artikkelbilde

Administrasjonen og styret i Leangen Travbane AS fikk etter lang tids påtrykk "den mekaniske hoven" på besøk i fjor høst. 

Professor Lars Roepstorff og Calle Johansson var her en regnfull løpsdag (28/10) og gjorde undersøkelser. Resultatene av disse munnet ut i en rapport som man kan lese i sin helhet her.

Da rapporten ikke kom oss på Leangen i hende før i slutten september i år, har vi ikke kunnet publisere den før nå. 

Leangens banemannskap har dog vært godt kjent med hovedtrekkene i rapporten, da det i stor grad er de samme opplevelsene de har hatt ifm preparering av banen. Med tanke på at det å gjøre en større renovasjon av banelegemet ikke har vært aktuelt (ettersom vi skal flytte fra Leangen i løpet av overskuelig fremtid, og dette ville medføre en kostnad på flere millioner), har hovedfokuset vært på å fremskaffe materiale til toppdekket av best mulig kvalitet, og gjøre de rette grepene til riktig tid med dette. Dette føler vi at vi har lyktes bra med, selv om det alltid vil være slik at en utendørsaktivitet på grus vil være både prisgitt været og medføre en viss variasjon i underlaget man klarer å presentere.

Spørsmål rundt undersøkelsen kan rettes til banemester Jan-Roar Aune elelr daglig leder Robert Jakobsen.