4. januar

Skrevet av Jan-Roar Aune,  04.01.2021

Det er kaldt ute, men det har vel de fleste fått med seg :) Banen ser bra ut, vi har saltet litt for å binde opp grusen litt bedre.

Det anbefales nok at de fleste har noe feste, ihvertfall bak da det er hardt under topplaget. Korte pigger skal normalt holde.