Historikk og utvikling

Travkjøring og baner i Nordenfjeldske Norge, litt historikk.

1879:               9.februar Jonsvatnet

1883-1889:     Vinterkjøringer på Jonsvatnet

                        Sommerkjøringer på Valene fra Sluppen og nedover, samt også både sommer og vinter,

                        noen år senere på nedlagt jernbanelinje ved Øya.

1894:               Aktiviteten har dødd hen

1904:               Nytt forsøk på Jonsvatnet med dårlig utfall, overvann

1905-06:         Kvistmyran på Heimdal, på en nedlagt vegstrekning

1907:               Intensjon med Vintervannet med Kong Håkon til stede, men været gjorde sitt til at det ble flyttet til

                        Lodgårdsvannet i Melhus

1908-11:         Jonsvatnet

1912:               Umulige forhold gjorde at det ble flyttet til Fossestuen

1913-1925:     Jonsvatnet

1926-1930:     Lianvatnet (1930 med de første toto-løpene)

1931-1940:     Leangen

1941:               6 løpsdager på Lianvatnet

1941:               Gråkallbanen tilbød gratis tomt og kontantinnskudd, men det hele ble stoppet av protest fra en hytteeier

1941:               19.oktober første kjøring på Tempebanen

1946:               6.oktober Leangen gjenåpnes etter krigen.

 

Utbedringer foretatt i tidsrommet 2007 - 2010:

- løpsbanen har fått ny og bedre kurvatur!

Banens særegne rektangulære profil setter utøverne på spesielle prøver når svingene skal forseres i stort tempo.

Kurvaturen er nå bygget om slik at svingene holder 17 grader over en lengre del av svingen enn tidligere, samtidig som overgangene inn og ut av svingene er bygget om.
Dette vil gjøre det lettere for hestene å holde farten gjennom svingene, med mindre belastning i forhold til sentrifugalkraften.

- Ny sikkerhetssluse inn til hesteringen 

- Oppgradering av teknisk infrastruktur, video og audio, på hele anlegget

- Nye rail-pinner 

- Skrittemaskin med tak

- 4 nye luftergårder indre bane ved stallsving

 

Totalt er det i perioden investert ca 3.5millkr i omlegging av løpsbane, sikkerhetssluse, teknisk oppgradering og treningsfasiliteter.