Bøteliste 15. februar

17.02.2021
    Bøteliste 15. februar      
Navn løp   mulkt kjøreforbud
Jomar Blekkan 3 Ureglm volting x 2 1000    
Ola Røstad Haga 3 ureglementert volting 500    
Atle Eggan 3 Tyvstart 400    
Thomas Mjøen 4 Høylytt skrik/ulyder u løpet 300    
Jomar Blekkan 4 Høylytt skrik/ulyder u løpet 500    
Amanda Robertsen 5 Høylytt skrik/ulyder u løpet 300    
Arve Sjoner 6 Ikke kjørt aktivt opp til starvogn 500    
Beate Halvei Klomstad 6 Ikke splittet tømmer 300    
Boye Ølstøren 6 Hatt tømmene hengende etter 300    
Thomas Mjøen 7 Høylytt skrik/ulyder u løpet 300    
Asbjørn Opdal 10 Ikke stopper på drasjekk 300    
Per E.Sørmo 10 Skiftet spor e oppløps merket 600    
Arve Sjoner 10 Høylytt skrik / ulyder u løpet 300