Bøteliste 24. mai

25.05.2021
    Bøteliste  31. mai  
Navn løp   mulkt
Inga Lamvik 1 ureglm volting 500
Trude Kleveland 1 Ureglm volting 500
Jomar Blekkan 8 Feil spor i starten 900
Boye Ølstøren 8 Ureglm driving/ rykking i hale på hesten 900
Erik Brækken 9 Kjørt mot kjøreretning u prøvestarter 300