Bøteliste 7.desember

08.12.2020
    Bøteliste 7. desember    
Navn løp   mulkt kjøreforbud
Frank Westberg 1 Ureglm volting 500  
Arve Sjoner 2 Tystart x2 1600  
Boye Ølstøren 4 Høylytt skrik/ulyder 500  
Jomar Blekkan 6 Høylytt skrik/ulyder 500  
Torstein Opheim 9 Overtredelse av gj best om utstyr 500