Bøteliste 8.mars

10.03.2021
    Bøteliste 8. mars  
Navn løp   mulkt
Boye Ølstøren 1 Ureglementert  volting 700
Liv Pedersen 2 Ureglm driving 600
Liv Pedersen 2 Høylydt / ulyder u løpet 300
El Muro B.R. 2 Høylydt / ulyder u løpet 300
Jomar Blekkan 5 Tømmene hengende etter u løpet 300
Veronika Bugge 5 Ureglm volting 700
Veronika Bugge 5 ikke splittede  tømmer 300
Frank Westberg 9 Hatt tømmene hengende etter 300
Andre H.Stensen 9 Tyvstart 400