Årsoversikt løp i Norge 2021 ALLE HESTER Pr. Dato: 02122021 Kl.

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 78571000 52512500 26058500 1527 888 639 13380 8040 5340
Kaldblod Import 1410000 130000 1280000 9 5 4 68 40 28
Kaldblod utlreg 2090000 1016500 1073500 45 24 21 137 84 53
Kaldblod Totalt 82071000 53659000 28412000 1581 917 664 13585 8164 5421
Varmblod Helnorsk 81132500 48497750 32634750 1413 819 594 11589 6812 4777
Varmblod Import 16711000 11906000 4805000 325 220 105 2839 1915 924
Varmblod utlreg 6784000 5839500 944500 180 130 59 516 333 183
Varmblod Totalt 104627500 66243250 38384250 1918 1169 758 14944 9060 5884
Hester Totalt 186698500 119902250 66796250 3499 2086 1422 28529 17224 11305
Antall løp i året
kaldblod: 1428 herav auto: 560
varmblod: 1638 herav auto: 1271

Årsoversikt løp i Norge 2021 Alder 3 ÅR Pr. Dato: 02122021 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 9483250 5866750 3616500 186 105 81 992 550 442
Kaldblod Import 17000 17000 0 2 2 0 6 6 0
Kaldblod utlreg 1131000 201000 930000 14 6 8 27 14 13
Kaldblod Totalt 10631250 6084750 4546500 202 113 89 1025 570 455
Varmblod Helnorsk 15337500 7247500 8090000 250 125 125 1342 666 676
Varmblod Import 1098000 816000 282000 16 12 4 79 60 19
Varmblod utlreg 377000 156500 220500 14 6 8 44 13 31
Varmblod Totalt 16812500 8220000 8592500 280 143 137 1465 739 726
Hester Totalt 27443750 14304750 13139000 482 256 226 2490 1309 1181

Årsoversikt løp i Norge 2021 Alder 4 ÅR Pr. Dato: 02122021 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 13584000 9256750 4327250 226 134 92 1869 1121 748
Kaldblod Import 1265000 0 1265000 3 0 3 26 0 26
Kaldblod utlreg 311500 223000 88500 9 7 2 47 28 19
Kaldblod Totalt 15160500 9479750 5680750 238 141 97 1942 1149 793
Varmblod Helnorsk 23453750 12879750 10574000 304 171 133 2489 1343 1146
Varmblod Import 1640500 992500 648000 36 19 17 223 111 112
Varmblod utlreg 2042500 1769000 273500 54 32 22 149 93 56
Varmblod Totalt 27136750 15641250 11495500 394 222 172 2861 1547 1314
Hester Totalt 42297250 25121000 17176250 632 363 269 4803 2696 2107

Årsoversikt løp i Norge 2021 Alder 5 ÅR Pr. Dato: 02122021 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 11969000 6697500 5271500 262 130 132 2215 1103 1112
Kaldblod Import 79500 79500 0 1 1 0 13 13 0
Kaldblod utlreg 402000 355000 47000 10 4 6 42 28 14
Kaldblod Totalt 12450500 7132000 5318500 273 135 138 2270 1144 1126
Varmblod Helnorsk 14480750 8599000 5881750 244 132 112 2368 1304 1064
Varmblod Import 3370000 1987250 1382750 56 30 26 585 279 306
Varmblod utlreg 1179500 876500 303000 38 30 8 109 67 42
Varmblod Totalt 19030250 11462750 7567500 338 192 146 3062 1650 1412
Hester Totalt 31480750 18594750 12886000 611 327 284 5332 2794 2538

Årsoversikt løp i Norge 2021 Alder 6 ÅR Pr. Dato: 02122021 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 11682250 7851750 3830500 208 109 99 2117 1185 932
Kaldblod utlreg 5000 5000 0 1 1 0 2 2 0
Kaldblod Totalt 11687250 7856750 3830500 209 110 99 2119 1187 932
Varmblod Helnorsk 8097000 4688250 3408750 180 101 79 1638 874 764
Varmblod Import 2594750 1926250 668500 46 32 14 430 330 100
Varmblod utlreg 715000 698000 17000 19 13 6 68 54 14
Varmblod Totalt 11406750 7312500 4094250 245 146 99 2136 1258 878
Hester Totalt 23094000 15169250 7924750 454 256 198 4255 2445 1810

Årsoversikt løp i Norge 2021 Alder 7 ÅR Pr. Dato: 02122021 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 7709750 5446750 2263000 160 91 69 1524 860 664
Kaldblod Import 16500 16500 0 1 1 0 9 9 0
Kaldblod utlreg 211000 206500 4500 6 4 2 10 7 3
Kaldblod Totalt 7937250 5669750 2267500 167 96 71 1543 876 667
Varmblod Helnorsk 7512750 4913250 2599500 170 106 64 1672 1073 599
Varmblod Import 3789000 2665500 1123500 60 39 21 605 375 230
Varmblod utlreg 750000 710000 40000 20 22 7 64 48 16
Varmblod Totalt 12051750 8288750 3763000 250 167 92 2341 1496 845
Hester Totalt 19989000 13958500 6030500 417 263 163 3884 2372 1512

Årsoversikt løp i Norge 2021 Alder 8 ÅR Pr. Dato: 02122021 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 7851000 5851250 1999750 141 90 51 1427 1014 413
Kaldblod utlreg 29500 26000 3500 4 2 2 8 5 3
Kaldblod Totalt 7880500 5877250 2003250 145 92 53 1435 1019 416
Varmblod Helnorsk 5770500 4229000 1541500 116 74 42 956 642 314
Varmblod Import 2018500 1693000 325500 47 33 14 390 311 79
Varmblod utlreg 308000 259000 49000 15 11 4 25 14 11
Varmblod Totalt 8097000 6181000 1916000 178 118 60 1371 967 404
Hester Totalt 15977500 12058250 3919250 323 210 113 2806 1986 820

Årsoversikt løp i Norge 2021 Alder 9 ÅR Pr. Dato: 02122021 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 6741750 4326250 2415500 116 65 51 1240 710 530
Kaldblod Import 17000 17000 0 1 1 0 12 12 0
Kaldblod Totalt 6758750 4343250 2415500 117 66 51 1252 722 530
Varmblod Helnorsk 2652000 2225750 426250 65 45 20 483 346 137
Varmblod Import 1551250 1200500 350750 34 28 6 303 247 56
Varmblod utlreg 182000 143500 38500 9 6 3 19 7 12
Varmblod Totalt 4385250 3569750 815500 108 79 29 805 600 205
Hester Totalt 11144000 7913000 3231000 225 145 80 2057 1322 735

Årsoversikt løp i Norge 2021 Alder 10 ÅR Pr. Dato: 02122021 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 3324000 2430000 894000 83 57 26 814 568 246
Kaldblod Totalt 3324000 2430000 894000 83 57 26 814 568 246
Varmblod Helnorsk 1604250 1526750 77500 36 27 9 280 235 45
Varmblod Import 279500 255500 24000 16 13 3 133 111 22
Varmblod utlreg 1130500 1127500 3000 4 3 1 12 11 1
Varmblod Totalt 3014250 2909750 104500 56 43 13 425 357 68
Hester Totalt 6338250 5339750 998500 139 100 39 1239 925 314

Årsoversikt løp i Norge 2021 Alder 11 ÅR Pr. Dato: 02122021 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 2799250 2390750 408500 61 43 18 512 392 120
Kaldblod utlreg 0 0 0 1 0 1 1 0 1
Kaldblod Totalt 2799250 2390750 408500 62 43 19 513 392 121
Varmblod Helnorsk 1839000 1826500 12500 30 24 6 243 224 19
Varmblod Import 77000 77000 0 6 6 0 30 30 0
Varmblod utlreg 92500 92500 0 6 6 0 25 25 0
Varmblod Totalt 2008500 1996000 12500 42 36 6 298 279 19
Hester Totalt 4807750 4386750 421000 104 79 25 811 671 140

Årsoversikt løp i Norge 2021 Alder 12 ÅR Pr. Dato: 02122021 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 1991500 1669500 322000 50 37 13 435 344 91
Kaldblod Import 15000 0 15000 1 0 1 2 0 2
Kaldblod Totalt 2006500 1669500 337000 51 37 14 437 344 93
Varmblod Helnorsk 180750 171750 9000 10 8 2 51 48 3
Varmblod Import 71000 71000 0 4 4 0 25 25 0
Varmblod utlreg 7000 7000 0 1 1 0 1 1 0
Varmblod Totalt 258750 249750 9000 15 13 2 77 74 3
Hester Totalt 2265250 1919250 346000 66 50 16 514 418 96

Årsoversikt løp i Norge 2021 Alder 13 ÅR Pr. Dato: 02122021 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 410250 265250 145000 18 14 4 128 108 20
Kaldblod Totalt 410250 265250 145000 18 14 4 128 108 20
Varmblod Helnorsk 199250 185250 14000 7 5 2 60 50 10
Varmblod Import 112000 112000 0 3 3 0 23 23 0
Varmblod Totalt 311250 297250 14000 10 8 2 83 73 10
Hester Totalt 721500 562500 159000 28 22 6 211 181 30

Årsoversikt løp i Norge 2021 Alder 14 ÅR Pr. Dato: 02122021 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 1019000 454000 565000 12 9 3 97 75 22
Kaldblod Totalt 1019000 454000 565000 12 9 3 97 75 22
Varmblod Helnorsk 5000 5000 0 1 1 0 7 7 0
Varmblod Import 109500 109500 0 1 1 0 13 13 0
Varmblod Totalt 114500 114500 0 2 2 0 20 20 0
Hester Totalt 1133500 568500 565000 14 11 3 117 95 22

Årsoversikt løp i Norge 2021 Alder 15 ÅR Pr. Dato: 02122021 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 6000 6000 0 4 4 0 10 10 0
Kaldblod Totalt 6000 6000 0 4 4 0 10 10 0
Hester Totalt 6000 6000 0 4 4 0 10 10 0