Atle Solhus

Atle Solhus

Lisens nr.: 5148
Antall seire: 1 613
Antall starter: 13 630
Totalt inntjent: kr 47 955 314
Tlf.nr.: 90564274(M)
Lisens: Proff trener A, trene og kjøre